Rozszerzenia SuiteCRM

Rozszerzenia systemu SuiteCRM takie jak dodatkowe moduły, funkcjonalności, integracje


Rozszerzenia SuiteCRM: Szata graficzna SpecINFO Theme dla SuiteCRM

Szata graficzna SpecINFO Theme dla SuiteCRM

Szata graficzna SpecINFO Theme dla SuiteCRM oferuje szybki dostęp do akcji w menu umieszczonym z lewej strony. Jest to nowoczesna, responsywna skórka imitująca wygląd 3D.

Po najechaniu kursorem na pozycję umieszczonego z lewej strony w menu pokazuje się półprzezroczyste okno z dostępnymi akcjami, linkami do ostatnio oglądanych wpisów i wpisów, które zostały oznaczone jako ulubione. Gdy kursor znajdzie się nad pozycją ‚więcej..’ wyświetlane są pozostałe moduły w systemie.

Górne menu zawiera ikony które są linkami do profilu użytkownika, listy pracowników, strony wsparcia, narzędzi administracyjnych i linku do wylogowania z systemu.

Rozszerzenia
Rys. SpecINFO Theme – Strona Główna z rozwiniętym menu.

Prezentacja SpecINFO Theme.


Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z kalendarzem Google

Integracja SuiteCRM z kalendarzem Google

Dane wpisane do SuiteCRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Google. Można je zobaczyć i obsłużyć z poziomu urządzenia mobilnego (pracującego pod kontrolą systemu Android). Natomiast wpisy dodane do kalendarza Google pojawiają się jako spotkania w SuiteCRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu SuiteCRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Google” oraz „Tajny klucz klienta Google”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Rozszerzenia
Rys. Integracja SuiteCRM z kalendarzem Google – edycja profilu użytkownika.

Prezentacja integracji SuiteCRM z kalendarzem Google.


Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z kalendarzem Office365

Integracja SuiteCRM z kalendarzem Office365

Dane wpisane do SuiteCRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Office365. Natomiast wpisy dodane do kalendarza Office365 pojawiają się jako spotkania w SuiteCRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu SuiteCRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Office365” oraz „Tajny klucz klienta Office365”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Rozszerzenia
Rys. Integracja SuiteCRM z kalendarzem Office365 – edycja profilu użytkownika.

Rozszerzenia
Rys. Wpis w CRM.

Rozszerzenia
Rys. Wpis w Office365.


Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z GUS

Integracja SuiteCRM z GUS

Integracja SuiteCRM z systemem GUS pozwala na pobieranie i aktualizowanie danych kontrahentów w CRM danymi z GUS. Typowy zakres integracji polega na dodaniu do kartoteki kontrahenta przycisku z akcją pobierania danych z systemu GUS.

Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z kalendarzem Google
Rys. Integracja SuiteCRM z kalendarzem GUS – edycja kartoteki kontrahenta.

Dane pobierane są z GUS poprzez interfejs API na podstawie numeru NIP umieszczonego w kartotece kontrahenta. Pobrane dane są zapisywane w poszczególnych polach w kartotece.

Możliwa jest zmiana zakresu, czy funkcjonalności integracji podczas wdrożenia tego rozwiązania.


Rozszerzenia SuiteCRM: Komentarze w SuiteCRM

Komentarze w SuiteCRM

Moduł Komentarze rozszerza funkcjonalności systemu SuiteCRM o możliwość umieszczania komentarzy pod rekordami wpisanymi w systemie. Dzięki temu komentarze są zapisywane w kontekście danego rekordu. Komentarze mogą być usuwane tylko przez uprawnione osoby. System automatycznie powiadamia e-mailem wszystkie osoby, które wcześniej dodały komentarz pod danym rekordem o dodaniu nowego komentarza przez inna osobę. Funkcjonalność komentowania w CRM usprawnia i przyspiesza komunikację wewnętrzną w firmie.

Rozszerzenia SuiteCRM: Komentarze w SuiteCRM
Rys. Panel Komentarzy pod rekordem w CRM.


Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk

Istnieje możliwość współpracy systemu SuiteCRM z centralami telefonicznymi. Przykładem może być tu integracja z software’ową (darmową) centralą Asterisk / Elastix / FreePBX, która dodatkowo może zostać skonfigurowana do współpracy z dowolnym operatorem VoIP. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów rozmów telefonicznych w firmie.

Dzięki takiej integracji wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące mogą być w systemie automatycznie odnotowywane oraz nagrywane. System identyfikuje automatycznie dzwoniącego i wyświetla jego dane. Bardzo prosto można także zestawiać rozmowy wychodzące z systemu CRM – wystarczy kliknąć na ikonkę telefonu obok numeru telefonu zapisanego w kartotece kontrahenta, czy kontaktu (funkcjonalność Click2Call).

Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk
Rys. Rozmowa przychodząca.

Rozszerzenia
Rys. Rozmowa wychodząca.

Rozszerzenia SuiteCRM: Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk
Rys. Podgląd zapisanej automatycznie w CRM rozmowy telefonicznej.